Scottish Water

Utfordring:

Scottish Water er Storbritannias 4. største selskap innenfor vann og avløpstjenester. Selskapets dekningsområde er på 78,000km2, en tredjedel av Storbritannia. Infrastrukturer består av 46.000km med vannledningsrør, 39.000km med avløpsrør, 1839 kloakkrenseanlegg og 371 vannfilterings og renseanlegg. I tillegg kommer pumpestasjoner, anlegg får slamhåndtering og drikkevannsreservoir.   Selskapet leverer 2.5 milliarder liter drikkevann til 5 milioner hustander og 130,000 kommersielle kunder daglig, samt at 1 millard liter med kloakk blir behandlet hver eneste dag.

Løsning:

Scottish Water vurderte alterntiver som GSM og leide linjer for sine fjerntliggende lokasjoner, men konkluderte med at TSAT ville gi dem den største operasjonelle fleksibiliteten. En løsning med redundante hub’er har blitt implementert, og til dags dato er mer en 120 terminaler installert.

Nytte:

Scottish Water har nå bedre oversikt og kontroll over sin infrastruktur, noe som har resultert i mer fornøyde kunder, samtidig som at driftskostnadene har blitt redusert.