Noen av markedene vi betjener

 • Kraftforsyning

  Kraftforsyning

  • Transmisjonsnettverk
  • Distribusjonsnettverk
  • Vannkraftproduksjon
  • Fornybar energi (vind og sol)
  Les mer
 • Olje og Gass

  Olje og Gass

  • Offshore feltutvikling og produksjon
  • Onshore feltutvikling og produksjon
  • Rørledninger (gass eller olje)
  • Tankterminaler
  Les mer
 • Vannforsyning

  Vannforsyning

  • Drikkevannsforsyning
  • Rensing og avløpshåndtering
  • Elv, dam og reservoir nivåmåling
  • Overvåking og tilgangskontroll
  Les mer
 • Miljø

  Miljø

  • Flomvarsling og styring av vannføring
  • Styring av dikeluker og stormflobarrierer
  • Kystovervåkning (tsunami varsling)
  • Jorskjelvmåling med mer
  Les mer

referanser