Kinemetrics

Aspen seismic monitoring systemUtfordring:

Kinemetrics Inc. holder til i Pasadena/California, og er et globalt ledende instrumenteringsselskap og leverandør av Aspen, et høy-ende system for sanntids jordskjelvovervåkning. Aspen brukes av ledende forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter  i mange land.  Mange av målestasjoner er loakalisert i meget fjerntliggende og værutsatte områder, uten tilgang til nettspenning og utenfor rekkevidde til bakkebaserte kommunikasjonsløsninger.

Løsning:

For  fjerntliggende målestasjoner  ønsker Kinemetrics en privat satellittkommunikasjonsløsning som tåler ekstreme miljøer, har et lavt strømtrekk (fra solpanel og batterier), og med rimelig investeringskostnad og lave faste driftskostander.  Etter å ha gjennomført en markedsundersøkelse over tilgjengelige løsninger, falt valget på TSAT.

Nytte:

Kinemetrics og deres sluttkunder er nå i stand til å samle inn måledata på en meget kostnadseffektiv og pålitelig måte, selv fra de mest fjerntliggende og værutsatte målestasjonene. Med TSAT er de sikret høyest mulig dataintegritet, som er ekstremt viktig for denne type applikasjoner.