Sommerkampanje

Gjennom vår distribusjonsavtale med Inmarsat kan vi nå tilby en meget brukervennlig satellittelefon som dekker  profesjonelle eller private kommunikasjonsbehov når man ferdes i områder uten mobildekning, som på fjellet eller ute på sjøen, eller for virksomhetskritisk beredskap når det offentlige telenettet er ute av drift. Frem til 1. September kjører vi en sommerkampanje på den nye IsatPhone2. Ring […] Les mer

Noen av markedene vi betjener

 • Kraftforsyning

  Kraftforsyning

  • Transmisjonsnettverk
  • Distribusjonsnettverk
  • Vannkraftproduksjon
  • Fornybar energi (vind og sol)
  Les mer
 • Olje og Gass

  Olje og Gass

  • Offshore feltutvikling og produksjon
  • Onshore feltutvikling og produksjon
  • Rørledninger (gass eller olje)
  • Tankterminaler
  Les mer
 • Vannforsyning

  Vannforsyning

  • Drikkevannsforsyning
  • Rensing og avløpshåndtering
  • Elv, dam og reservoir nivåmåling
  • Overvåking og tilgangskontroll
  Les mer
 • Miljø

  Miljø

  • Flomvarsling og styring av vannføring
  • Styring av dikeluker og stormflobarrierer
  • Kystovervåkning (tsunami varsling)
  • Jorskjelvmåling med mer
  Les mer

Produkter og tjenester

FAQ

Hvorfor TSAT?

TSAT's satellittkommunikasjonsløsninger muligjør drift og overvåking av kritisk infrastruktur i miljøutsatte og fjerntliggende lokasjoner.

Privat nettverksløsning, robust hardware og lave driftsomkostninger gjør TSAT til en foretrukket løsning, selv for små nettverk.

I mer enn 20 år har TSAT's kunder over hele verden kunnet stole på at deres TSAT-nettverk gir maksimum oppetid og pålitelig kommunikasjon.

referanser