Oversikt over SCADA protokoller

Lenker til informasjon om noen av de mest populære SCADA protokollene, som TSAT støtter:

IEC 60870-5-101   standard for seriell kommunikasjon

IEC 60870-5-104 standard for IP basert kommunikasjon

IEC 61850 standard for kontroll og vern av transformator- og bryterstasjoner

DNP 3.o mye brukt i Nord-Amerika

WITS  mye brukt innen vann og avløp i Stor-Britannia