VNG

Utfordring:

Verbundnet Gas AG (VNG) holder til i Leipzig, Tyskland og hadde tidligere monopol på transport og leveranse av russisk gass til tidligere Øst-Tyskland.  I dag er selskapet et privatisert gas-trading, transmisjon og distibusjonsselskap med et 7296km langt rørledningsnett i den østre delen av Tyskland. Selskapet har en 16% markedsandel av det tyske gassmarkedet. Det meste av rørledningsnettet løper igjennom tynt befolkede områder.

Løsning:

VNG har installert et TSAT-nettverk med redundate hub’er og mer enn 60 terminaler, som understøtter et ABB Spider SCADA-system som benytter en seriell RP570 kommunikasjonsprotokoll med gruppebasert polling.

Nytte:

Med den implementerte løsningen fra TSAT er VNG i stand til å drifte sitt rørledningsnett på en mer sikker og effektiv måte tilen lavere kostnad.