Gassco

Utfordring:

Gassco holder til i Kopervik utenfor Haugesund, og er ansvarlig for  å drifte det 7800km lange rørledningsnettet i Nordsjøen som transporterer norsk gass til Storbritannia, Frankrike, Belgia og Tyskland.

På grunn av høye krav til sikkerhet og ekstremt høye kostnader ved driftsavbrudd, er det krav om redundante kommunikasjonsløsninger for SCADA-systemet og driftssentralen. I tillegg er vær og miljø i Nordsjøen og ved ilandføringsterminalene en utfordring.  System skulle ikke være bakkebasert, og samtidig være sikkert og pålitelig.

Løsning:

Et TSAT nettverk med geo-redundante hub’er har blitt  installert ved driftsentralen, og knyttet opp mot et ABB SCADA-system. TSAT-terminaler er utplassert på ilandføringsterminalene, og er tilknyttet FMC’s fiskalmålesystem og tilstøtende instrumentering, samt ventil- og kompressorstyringer.

Nytte:

Med TSAT nettverket på plass er GASSCO i stand til å levere gass med 99.98% kvalitet,  99.82% regularitet og til lavere kost.