Fortum Produksjon

Utfordring:

Fortum Produksjon, en division i det finske Fortum konsernet, eier mer en 190 vannkraftproduksjonsanlegg
og vindparker i Sverige og Finland, med en samlet årlig produksjon på mer en 49TWh. Energimarkedet i Norden har blitt deregulert, så Fortum ønsket en bedre og mer enhetlig kommunikasjonsløsning for styring av sin produksjon.

Løsning:

En geo-redundant TSAT-basert løsning  er implementert. Den kommunisere med eksisterende RTU’er som benytter forskjellige kommunikasjonsprotokoller.  Til dags dato er mer enn 160 TSAT-terminaler installert, en av disse er for et bølgekraftverk på den svenske vestkysten.

Nytte:

Fortum Produksjon kan nå i sanntid styre sin produksjon slik at den dekker faktisk etterspørsel, på en slik måte at
at det har forbedret selskapets bunnlinje.