Fortum Distribusjon

Utfordring:

Fortum Distribusjon har hovedkontor i Stockholm, og distribuerer  20% av det svenske stømforbruket. Distribusjonsnettverket dekker store deler av landet. Fortum har et sterkt fokus på å levere strøm på en sikker, pålitelig og kostnadseffektiv måte. Selskapet har investert hundrevis av millioner kroner på oppgradering av nettet, og satte krav om en ny kommunikasjonsløsning som kunne brukes overalt, uavhengig av avstand og topografi. Videre at den skulle være rask å implementere, med få systemkomponenter og uavhenging av offentlig kommunikasjonsinfrastruktur.

Løsning:

En TSAT-basert løsning  med geo-redundante hub’er ble valgt.  I tillegg til flere proprietære SCADA-protokoller som RP-570, ADLP180 og SINAUT ST1, benytter Fortum også den serielle IEC-870-5-101 protokollen, som tradisjonelt er en utfordring å håndtere over satellitt. TSAT implementerte er protokolladapter, som medfører at tidsforsinkelsen blir sterkt redusert og derfor gir en bedre brukeropplevelse. I nettverket er det mer en 100 terminaler.

Nytte:

Med den implementerte løsningen har Fortum fått bedre oversikt over sitt distribusjonsnettverk, og er nå i stand til styre strømforyningen på en bedre måte, noe som gir mindre driftsavbrudd og lavere kostnader.