Referanser

Noen utvalgte referanser for TSAT

 • Fortum Produksjon

  Utfordring: Fortum Produksjon, en division i det finske Fortum konsernet, eier mer en 190 vannkraftproduksjonsanlegg og vindparker i Sverige og Finland, med en samlet årlig produksjon på mer en 49TWh. Energimarkedet i Norden har blitt deregulert, så Fortum ønsket en bedre og mer enhetlig kommunikasjonsløsning for styring av sin produksjon. Løsning: En geo-redundant TSAT-basert løsning […]

  Les mer
 • Gassco

  Utfordring: Gassco holder til i Kopervik utenfor Haugesund, og er ansvarlig for  å drifte det 7800km lange rørledningsnettet i Nordsjøen som transporterer norsk gass til Storbritannia, Frankrike, Belgia og Tyskland. På grunn av høye krav til sikkerhet og ekstremt høye kostnader ved driftsavbrudd, er det krav om redundante kommunikasjonsløsninger for SCADA-systemet og driftssentralen. I tillegg […]

  Les mer
 • Santos

  Utfordring: Santos Ltd er et australsk olje- og gasselskap som driver leting-  og produksjonsvirksomhet i alle australske delstater med olje og gassforekomster , samt Papua Ny-Guinea, Indonesia, Egypt og USA. Santos er ranket som et av Australia’s top 50 selskap.  For den 800km lange Jackson til Moonie og den 307km lange Moonie til Brisbane rørledningen […]

  Les mer
 • Scottish Water

  Utfordring: Scottish Water er Storbritannias 4. største selskap innenfor vann og avløpstjenester. Selskapets dekningsområde er på 78,000km2, en tredjedel av Storbritannia. Infrastrukturer består av 46.000km med vannledningsrør, 39.000km med avløpsrør, 1839 kloakkrenseanlegg og 371 vannfilterings og renseanlegg. I tillegg kommer pumpestasjoner, anlegg får slamhåndtering og drikkevannsreservoir.   Selskapet leverer 2.5 milliarder liter drikkevann til 5 […]

  Les mer
 • VNG

  Utfordring: Verbundnet Gas AG (VNG) holder til i Leipzig, Tyskland og hadde tidligere monopol på transport og leveranse av russisk gass til tidligere Øst-Tyskland.  I dag er selskapet et privatisert gas-trading, transmisjon og distibusjonsselskap med et 7296km langt rørledningsnett i den østre delen av Tyskland. Selskapet har en 16% markedsandel av det tyske gassmarkedet. Det […]

  Les mer
 • Fortum Distribusjon

  Utfordring: Fortum Distribusjon har hovedkontor i Stockholm, og distribuerer  20% av det svenske stømforbruket. Distribusjonsnettverket dekker store deler av landet. Fortum har et sterkt fokus på å levere strøm på en sikker, pålitelig og kostnadseffektiv måte. Selskapet har investert hundrevis av millioner kroner på oppgradering av nettet, og satte krav om en ny kommunikasjonsløsning som kunne […]

  Les mer
 • Kinemetrics

  Utfordring: Kinemetrics Inc. holder til i Pasadena/California, og er et globalt ledende instrumenteringsselskap og leverandør av Aspen, et høy-ende system for sanntids jordskjelvovervåkning. Aspen brukes av ledende forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter  i mange land.  Mange av målestasjoner er loakalisert i meget fjerntliggende og værutsatte områder, uten tilgang til nettspenning og utenfor rekkevidde til bakkebaserte kommunikasjonsløsninger. […]

  Les mer