SCADA Lite

BGAN M2M solution overview

SCADA Lite er en IP-basert kommunikasjonsløsning for mindre tidskrevende SCADA/M2M applikasjoner hvor overført datamengde ikke overstiger 20MB/mnd, og som benytter seg av Inmarsat’s BGAN nettverk ved oppkobling via TSAT sin VPN gateway til jordstasjonen i Burum/Holland.

 

 

 

 

 

 

Typiske applikasjoner:

  • Innsamling av data fra smarte strømmålere (AMS)
  • Distribusjonsautomajon (DA) i.e. bryterstyring, volt/var optimalisering, relevern etc.
  • Tilstandsovervåkning av SF6 transformatorer
  • Etc.

Fordeler med løsningen:

  • Ingen kapitalinvestering i sentral infrastruktur
  • Lav innkjøpskost for terminalutstyr
  • Rask å implementere
  • Lave driftskostnader, abonnement-basert på overført datamengde
  • SMS varsling ved overforbruk

 

Kontakt oss i dag for et hyggelig tilbud.