BREDBÅND – VSAT

VSAT solutionTSAT leverer bredbånd VSAT-tjenester over Thor 10-02 i samarbeid med Telenor Satellite Broadcast som eier og opererer satellitten fra teleporten på Nittedal. All infrastruktur er fysisk sikret og med redundante data-forbindelser.

Løsningen understøtter virksomhetskritiske applikasjoner for data, tale og video til land, til sjøs eller i luften med dertil egnet terminalutstyr for stasjonær, transportabelt eller mobilt bruk (maritim/offshore). Teknologiske fremskritt i forhold til spektrum- og båndbreddeffektivitet muliggjør nå kostnadseffektiv bredbåndet IP-kommunikasjon for både private og offentlige virksomheter.

Tjenesteleveransen muligjør en stor grad av tilpasning i forhold til båndbreddeallokering for den enkelte terminal eller grupper av terminaler som kunden har installert.

De siste tiders stormer og naturkatastrofer bekrefter igjen behovet for back-up løsninger til det offentlige telenettet eller annen bakkebasert kommunikasjonsinfrastruktur som kabel, fiber eller radiolinjeforbindelser.

En bredbånd VSAT løsning sikrer kontinuerlig operasjonell drift til ethvert sted og til enhver tid.

Med en bredbånd VSAT-løsning fra TSAT vil private eller offentlig virksomheter oppnå:

  • Økt omsetning og inntjening
  • Mer fornøyde kunder, fordi tjenester er tilgjengelig
  • Forbedret produktivitet, med mindre nedetid

 

Kontakt oss i dag for et hyggelig tilbud.