Hvorfor TSAT?

TSAT er den eneste private (dedikerte) satellittkommunikasjonsløsningen på market med en miniatyrisert VSAT HUB. Løsningen er spesielt tilpasset for å håndtere forretningskritiske applikasjoner som SCADA/M2M innenfor kraft- og energimarkedene. Utstyret er utformet for bruk i røffe miljøer, og er spesielt tilpasset bruk for fjerntliggende lokasjoner på en måte som sikrer høy driftstilgjengelighet. TSAT er designet for å samsvare med IEC-61850, den globale standarden for energiautomasjon og kommunikasjon.

Ved a benytte TSAT, blir kritisk kommunikasjon fra fjerntliggende stasjoner rutet direkte til brukers drifts- eller overvåkningssentral uten å ta veien via bakkebasert kommunikasjon, og er totalt uavhengig av offentlig telenett eller internett. TSAT forbedrer cybersikkerheten, og løsningen sikrer pålitelig overføring av virksomhetskritiske data, noe som ytterligere kan forbedres ved implementering av geo-redundante HUB-løsninger.

TSAT’s HUB er den rimeligste på markedet, og effektiv utnyttelse av frekvensspekteret sørger for at de årlige kommunikasjonsutgiftene holdes på et lavt nivå. Dette gjør også TSAT til en meget attraktiv back-up løsning for eksisterende bakkebaserte kommunikasjonsløsninger.