Vannforsyning

rsz_drikkevann2Verdens vannforsyning er under økt press pga befolkningsvekst, økt forretningsaktivitet og urbanisering i utviklingsland. Klimaforandringer og  overforbruk innenfor landbrukssektoren gjør ikke situasjonen lettere.  Dette fremtvinger effektiv utnyttelse av drikkevannforkomstene og hvordan vi behandler og gjennvinner avfallsvann. Eiere og operatører av vannforsyning må også i større grad ta i bruk automasjon (SCADA) for  å sikre en bedre og mer effektiv drift av prosesser og infrastruktur. Mye av infrastrukturen som må driftes og overvåkes er i fjerne og utilgjengelige lokasjoner for tradisjonelle bakkebaserte kommunikasjonsløsninger.

 

 

 

 

 

En TSAT-basert løsning gjør det mulig på en kostnadseffektiv og sikker måte å etablere kommunikasjon med fjerntliggende infrastruktur for å støtte applikasjoner for:

  • Monitorering av trykk, nivå, temperatur, ph etc.
  • Sanntidsmåling av forbruk hos store industrielle kunder
  • Styring av pumper og ventiler
  • Vannbehandling og rensing
  • Deteksjon av lekkasje og «ikke tekniske » tap
  • Overvåkning og tilgangskontroll

 

Ved å ta i bruk TSAT-baserte kommunikasjonsløsninger vil man oppnå:

Forbedret cybersikkerhet, siden TSAT er implementer som et lukket privat nettverk, uten forbindelser til internett.

Lave løpende driftskostnader, siden TSAT’s båndbreddebehov er tilpasset applikasjoners faktiske dataoverføringsbehov. 

Maksimal oppetid, siden TSAT-nettverk kan implementeres med kostnadseffektive, geo-redundante HUB løsninger.