Olje og Gass

4Den globale etterspørselen etter olje og gass fortsetter å øke, å tvinger utvinning og produksjon av nye ressurser ut på dypere vann og inn i arktiske strøk.  Industrien utfordres med stadige økende krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), med økende grad av monitoring og rapportering, og med store bøter for registrerte feilavvik.  Dette er med på å drive utviklingen i retning av smartere oljefelt og rørledninger, med tilhørende behov for utvidet kommunikasjon langs rørledninger, og til de mest fjerntliggende brønner og borelokasjoner.

En TSAT-basert løsning gjør det mulig på en kostnadseffektiv og sikker måte å etablere kommunikasjon med fjerntliggende infrastruktur for å støtte applikasjoner for:

  • Monitorering av trykk, nivå, tempertur etc. 
  • Fiskale målesystemer 
  • Styring av pumper, ventiler, kompressorer etc. 
  • ESD og HIPPS systemer 
  • Korrosjonsovervåking  
  • Lekkasje og spill deteksjon
  • Overvåking av rørledninger
  • Tilgangskontroll 

Behov for pålitelig og sikker drift av brønner og rørledninger utløser et opplagt behov for redundante kommunikasjonsløsninger, som sørger for kontinuerlig drift ved utfall av primærkommunikasjon. Dersom den primære løsningen er bakkebasert, er det fornuftig å velge satellitt som redundant løsning. Satellittkommunikasjon påvirkes ikke i samme grad av terrestrielle hendelser (storm, flom, lyn & torden) som ofte forårsaker at bakkebasert kommunikasjon faller ut

Ved å implementere en TSAT-basert løsning vil olje- og gasselskap oppnå:

Forbedret cybersikkerhet, siden TSAT er implementer som et lukket privat nettverk, uten forbindelser til internett.

Lave løpende driftskostnader, siden TSAT’s båndbreddebehov er tilpasset applikasjoners faktiske dataoverføringsbehov. 

Maksimal oppetid, siden TSAT-nettverk kan implementeres med kostnadseffektive, geo-redundante HUB løsninger.