Miljø

09340054Vårt klima og miljø er i forandring, uavhengig av om det er menneskekapt forurensning eller jordens naturlige sykluser. Uansett grunn har forandringen stor innflytelse på våre liv, som følge av hyppigere og kraftigere forekomster av ekstremvær og naturkatastrofer.  Fra et vitenskapelig ståsted er det behov for mer forskning, og bedre data er ønskelig for å utvikle bedre modeller som kan forutsi fremtidig hendelser. Kvaliteten på denne forskningen avhenger av tilgang på mer høyoppløselig data.

 

 

 

En TSAT basert løsning vil gjøre det mulig for forskningsinstitusjoner og offentlig myndigheter på en kostnadseffektiv og sikker måte å kommunisere med fjerntliggende stasjoner og systemer for:

  • Innsamling av høyoppløselig data som:
    Posisjon (GPS), temperatur, gass, trykk, nivå, avstandsmåling, fart
    og akselerasjonsmåling.
  • Flomkontroll ved styring av damluker og vannføring i elver og vassdrag
  • Kystovervåking i.e. tsunami deteksjon og varsling
  • Jordskjelvmåling

 

Ved å ta i bruk TSAT-baserte kommunikasjonsløsninger vil man oppnå:

Forbedret cybersikkerhet, siden TSAT er implementer som et lukket privat nettverk, uten forbindelser til internett.

Lave løpende driftskostnader, siden TSAT’s båndbreddebehov er tilpasset applikasjoners faktiske dataoverføringsbehov. 

Maksimal oppetid, siden TSAT-nettverk kan implementeres med kostnadseffektive, geo-redundante HUB løsninger.