Kraftforsyning

6Energiselskaper globalt er utfordret av politiske forordninger og målsetninger som skal bidra til å forbedre energi-effektiviteten, redusere CO2 utslipp samt øke bruk og integrering av fornybar energi.  Dette kan oppnås ved å gjøre kraftnettet smartere (Smart Grid) via diverse automatiseringstiltak som avhenger av kommunikasjonsforbindelser hele veien fra der hvor kraften er generert og frem til den enkelte husstand. Energiselskaper vil i denne sammenheng ha store utfordinger med å utvide sine kommunikasjonsnettverk på en kostnadseffektiv måte inn i rurale og fjerntliggende deler av sitt forsyningsområde.

En TSAT-basert løsning gjør det mulig på en kostnadseffektiv og sikker måte å etablere kommunikasjon med fjerntliggende infrastruktur for å støtte applikasjoner for:

  • SCADA for transmisjon
  • Automasjon av trafostasjoner 
  • SCADA/EMS  for distribusjon 
  • Distribusjonsautomasjon (DA) 
  • AMS – automatisert målerinnsamling 
  • Vannkraftproduksjon 
  • Drift av vind- og solparker

Nødvendige forbedringer i nettets tilgjenglighet (oppetid) vil kreve at kraftselskaper i større grad implementerer redundante kommunikasjonsløsninger for produksjon, transmisjon  og distribusjon.  Siden det meste av et energiselskaps kommunikasjonsinfrastruktur er bakkebasert, er det fornuftig å velge  satellittbaserte løsninger som redundant sambandsvei. Satellittkommunikasjon påvirkes ikke i samme grad av terrestrielle hendelser (storm, flom, lyn & torden) som ofte forårsaker at bakkebasert kommunikasjon faller ut.

Ved å implementere en TSAT basert løsning vil energiselskapene oppnå:

Forbedret cybersikkerhet, siden TSAT er implementer som et lukket privat nettverk, uten forbindelser til internett.

Lave løpende driftskostnader, siden TSAT’s båndbreddebehov er tilpasset applikasjoners faktiske dataoverføringsbehov. 

Maksimal oppetid, siden TSAT-nettverk kan implementeres med kostnadseffektive, geo-redundante HUB løsninger.