Markeder

Noen markeder som TSAT leveres til

 • Kraftforsyning

  Energiselskaper globalt er utfordret av politiske forordninger og målsetninger som skal bidra til å forbedre energi-effektiviteten, redusere CO2 utslipp samt øke bruk og integrering av fornybar energi.  Dette kan oppnås ved å gjøre kraftnettet smartere (Smart Grid) via diverse automatiseringstiltak som avhenger av kommunikasjonsforbindelser hele veien fra der hvor kraften er generert og frem til […]

  Les mer
 • Olje og Gass

  Den globale etterspørselen etter olje og gass fortsetter å øke, å tvinger utvinning og produksjon av nye ressurser ut på dypere vann og inn i arktiske strøk.  Industrien utfordres med stadige økende krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), med økende grad av monitoring og rapportering, og med store bøter for registrerte feilavvik.  Dette er […]

  Les mer
 • Vannforsyning

  Verdens vannforsyning er under økt press pga befolkningsvekst, økt forretningsaktivitet og urbanisering i utviklingsland. Klimaforandringer og  overforbruk innenfor landbrukssektoren gjør ikke situasjonen lettere.  Dette fremtvinger effektiv utnyttelse av drikkevannforkomstene og hvordan vi behandler og gjennvinner avfallsvann. Eiere og operatører av vannforsyning må også i større grad ta i bruk automasjon (SCADA) for  å sikre en […]

  Les mer
 • Miljø

  Vårt klima og miljø er i forandring, uavhengig av om det er menneskekapt forurensning eller jordens naturlige sykluser. Uansett grunn har forandringen stor innflytelse på våre liv, som følge av hyppigere og kraftigere forekomster av ekstremvær og naturkatastrofer.  Fra et vitenskapelig ståsted er det behov for mer forskning, og bedre data er ønskelig for å […]

  Les mer