Smarte nettverk

TSAT’s avanserte satellittkommunikasjonsløsninger vil forlenge ditt smarte elektrisitets-, gass- eller vannforsyningsnettverk til grisgrente og fjerne strøk, enkelt og med lave investeringer og løpende driftskostnader.