FAQ

 • Hva slags satellitter bruker TSAT?

  Geostationaryjava3DsideviewTSAT benytter kommersielle geo-stasjonære satellitter (Geos) med Ku- eller C-bånd transpondere. Geo-satelliter ligger i en fast bane ca. 36.000km over ekvator, og med en separasjon på 2 grader mot tilstøtende satellitter. På grunn av jordens krumming er ikke geo-satellitter i stand til å dekke polområdene.

  Bilde fra Wikipedia

   

   

   

   

  Et TSAT nettverk kan bli implementert over alt der det er satellittdekning.1002-359S1
  Dekningskartet  til høyre viser Intelsat 10-02 sin gode dekningskvalitet over Skandinavia og Europa. Det meste av jordens landmasse og havområder er dekket. En forutsetning for å bruke satellitt er imidlertid at det er fri sikt til satellitten.

   

  Bilde fra Intelsat

 • Kan TSAT brukes for talesamband?

  Selv om TSAT i  utgangspunktet ikke er utviklet for å være en talesambandsløsning for et stort antall av simultane brukere, kan platformen effektivt overføre et begrenset antall IP-baserte samtaler (VoIP)  for bruk av servicepersonell  på fjerntliggende stasjoner som har behov for å snakke med driftssentralen.

 • Hva er forskjellen på TSAT og VSAT?

  VSAT-baserte satellittkommunikasjonsløsninger bruker normalt DVB-S/S2 standarden for den utgående kanalen. Minimum datarate er typisk 1mbps. Minimum utgående datarate for TSAT er 8kbps.  For de fleste SCADA/M2M applikasjoner så er datatrafikken i det alt vesentlig inngående, og ikke utgående. Dette betyr at en stor DVB-S/S2 link bidrar til en ekstremt høy og unødvendig driftskostnad. TSAT har de laveste driftskostnadene sammenlignet med tradisjonelle VSAT-baserte løsninger.

 • Hva med tidsforsinkelse?

  Frem-og-tilbake tidsforsinkelsen (når du «pinger») er i underkant av 700ms, og skylder hovedsakelig den tiden det tar for signalet å reise opp og ned til satellitten, som befinner seg ca. 36.000km over ekvator. Denne forsinkelsen er noe mer enn for bakkebasert kommunikasjon. Siden forsinkelsen er meget forutsigbarbar, medfører den sjelden noe problem for SCADA-applikasjoner.