Hva med tidsforsinkelse?

Frem-og-tilbake tidsforsinkelsen (når du «pinger») er i underkant av 700ms, og skylder hovedsakelig den tiden det tar for signalet å reise opp og ned til satellitten, som befinner seg ca. 36.000km over ekvator. Denne forsinkelsen er noe mer enn for bakkebasert kommunikasjon. Siden forsinkelsen er meget forutsigbarbar, medfører den sjelden noe problem for SCADA-applikasjoner.