Kan TSAT terminaler drives fra solpaneler eller batterier?

TSAT 3000 terminalen støtter flere strømsparende funksjoner som muliggjør drift med  mindre og rimeligere solpaneler og batteripakker enn tradisjonelle VSAT-baserte terminalløsninger.